BIW en het milieu

 

BIW is zich sinds de oprichting in 2002 zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het milieu en neemt deze ook. De eigen bedrijfshuishouding voldoet aan de hoogste milieu-eisen. Dat houdt onder andere in:

  • Het inzetten van een 100% recycleerbaar product (Finnerup aluminium inrichtingen);
  • Alle afvalstromen inzichtelijk en volledig gescheiden;
  • Bewust en minimaal verbruik van de energiestromen elektriciteit, gas en water.

Maar BIW gaat verder. Sinds november 2012 heeft het bedrijf namelijk het derde niveau bereikt op de CO2-Prestatieladder. En dat is een prima prestatie!

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven aan te zetten CO2-bewust te handelen in hun eigen bedrijfsvoering maar bijvoorbeeld ook eisen te stellen aan de werkwijze van klanten en leveranciers. Een vanzelfsprekendheid voor BIW, die zichzelf namelijk ziet als een schakel in de keten. Op de eerste plaats gaat het bij het CO2-bewust ondernemen om energiebesparing en het zoveel mogelijk inzetten van duurzame energie. Daarnaast is het evident om ook kritisch en efficiënt om te gaan met materialen en grondstoffengebruik.

Bent u benieuwd naar de concrete resultaten van BIW op deze CO2-Prestatieladder, klik dan op de volgende link:

BIW en de CO2-Prestatieladder

/